[Se]   En

Uppgraderat C#-skript vid namn "Blog System 2.0" tillgängligt

  Annice      2020-10-18      Uppdateringar, C#, ASP.NET Core, Entity Framework Core, T-SQL

Jag har nu uppgraderat och laddat upp en plattformsoberoende version av det tidigare C#-skriptet "Blog System 1.0", vilket nu är tillgängligt för gratis nedladdning som "Blog System 2.0" inne på skriptsidan.

Skriptet är ett databasdrivet bloggsystem baserat på ASP.NET Core och Entity Framework Core och tillhandahåller full CRUD-funktionaliet för en adminanvändare för att kunna skapa och redigera bloggens inlägg, kategorier och kommentarer.

Övriga funktioner som ingår är responsiv design med Bootstrap, sök- och filtreringsfunktion, paginering, klient- och servervalidering, lösenordsåterställning via en tokenlänk, WYSIWYG HTML-editor, etc. Mer information finns via skriptets  relaterade README-länk inne på skriptsidan.