[Se]   En

Docker-kommandon

  Annice      2021-02-15      Docker, Kommandon

Docker är ett kraftfullt verktyg som kan virtualisera ett operativsystem med diverse tekniker genom uppdelade, oberoende tjänster och containrar som i sin tur baseras på en eller flera Docker images.

Med andra ord kan en Docker image skapas med t.ex. Ubuntu som virtuell OS-bas som i nästa tur kan installera t.ex. Apache web server, PHP och MySQL för att ge stöd för en webbapplikation baserad på dessa tekniker. Denna image kan sedan köra igång dessa tekniker genom att starta olika containrar: en som kör Apache och PHP, en annan som kör MySQL etc.

Att skapa appar baserat på mikrotjänster på detta sätt gör att en applikation kan köras på vilken maskin som helst som har Docker installerat. En container-baserad infrastruktur blir också mer resurseffektiv då man kan stänga av, byta och slå på nya containrar och tjänster utan att behöva ta hänsyn till en värddators/servers OS, vilka de är helt isolerade ifrån.

Hur som helst tänkte jag i detta inlägg bara passa på att lista några Docker-kommandon jag finner användbara för hantering av images och containrar via en systemterminal:

Kommando: Beskrivning:
docker build . Bygg en Docker image i samma mapp där dockerfilen (Dockerfile) är.
docker build -t <image-name>:<label> path/to/Dockerfile Bygg en Docker-image med ett givet image-namn och label (version) baserat på en Dockerfile.
docker-compose up Givet att man står i samma mapp som önskad Dockerfile: Bygg, (åter)skapa, och bifoga till containers för en tjänst.
docker-compose start Givet att man står i samma mapp som önskad Dockerfile: Starta alla containrar som skapats av en image.
docker-compose stop Givet att man står i samma mapp som önskad Dockerfile: Stoppa alla körande containrar av en viss image.
docker images Lista alla Docker images.
docker run <image_id>

Skapa och starta en container baserad på given image. Antalet ggr detta kommando körs skapar och startar lika många containrar baserad på samma image.

docker ps

Lista alla containrar som körs.

docker ps -a

Lista alla containrar - inklusive de som stoppats.

docker start <container_id>

Starta en container.

docker stop <container_id

Stoppa en container.

docker rm <container-id>

Radera en container (givet att containern stoppats).

docker rmi <image_id>

Radera en image (givet att tillhörande containrar stoppats).

docker exec -i -t <container_id> /bin/bash

SSH:a (anslut till/gå in i) containern.