[Se]   En

Linuxkommandon

  Annice      2021-10-19      Kommandon, Linux

I min nuvarande arbetsroll som integrationsutvecklare arbetar jag huvudsakligen med PHP som serverspråk och då främst baserat på Linux filsystem. I detta inlägg har jag således passat på att lista ett gäng Linuxkommandon jag finner användbara.

Kommando: Beskrivning:
chmod +rwx <file> Lägg till läs-, skriv- och exekveringsrättigheter för en fil.
chmod -rwx <file> Ta bort läs-, skriv- och exekveringsrättigheter för en fil.
clear Rensa terminalfönstret.
cp <file1> <file2><destination> Kopiera flera filer till en destination i form av en sökväg.
diff -y -W 70 <file1> <file2> --supress-common-lines Jämför skillnader mellan två filer. y-flaggan visar skillnaderna sida vid sida, medan w-flaggan låter en välja radbredden för att undvika omlindade rader.

find . -type f -name "*.php"

Hitta alla php-filer i den aktuella katalogen.

find . -name file.txt

Hitta alla filer vars namn är "file.txt" i den aktuella katalogen.

grep <search_word> *.txt

Sök efter ett visst ord i alla txt-filer i den aktuella katalogen.

grep -rl "text here" <dir>

Sök efter alla filer som innehåller "text here" inom en katalogsökväg.

gzip -k <file>

Zippa en fil men behåll orginalfilen med k-flaggan.

kill <pid>

Avsluta en systemprocess genom att ange dess PID.

kill -9 <pid>

Tvinga terminering av en systemprocess.

less <file>

Läs en fils innehåll utan redigeringsläge, inklusive paginering.

ls -a

Visa allt innehåll såsom filer och mappar i den aktuella katalogen.

lsof -i : <port>

Kolla vilken process som använder en viss port.

mkdir <folder>

Skapa en mapp i den aktuella katalogen.

mv <file> <destination>

Flytta en fil till en destination.

mv <filename> <newfilename>

Byt filnamn på en fil genom att "flytta" den angivna filen till dess nya filnamn.

mv *.png ~/<dir>

Flytta alla filer med filändelsen PNG från den aktuella katalogen till önskad katalogsökväg.

php -a

Aktivera en php-editor direkt i terminalen.

ping <host>

Pinga en host och kolla dess status.

ps

Visa alla aktiva systemprocesser.

ps -a

Visa alla systemprocesser, inklusive de som ej körs.

ps -ax | grep <appname>

Hitta en process efter dess namn eller PID.
pwd Skriv ut sökvägen till den arbetskatalog du står i.
rm -R <dir> Radera en mapp och dess innehåll i den aktuella katalogen.
rm -f <file1> <file2> *.pdf Radera (med en force-flagga) två angivna filer, samt alla filer med filändelsen .pdf i den aktuella katalogen.
scp Fjärrfilkopiera en fil, t.ex. via "scp fil.txt"
ssh Anslut till en fjärrserver, t.ex. via "ssh <ipaddress>".
su -c <command> <another_user> Kör ett kommando som en annan systemanvändare.
sudo <command> Exekvera ett kommando som superanvändare. Kan vara användbart när vissa kommandon kräver adminbehörighet för att kunna genomföras.
tail <file> Skriv ut det sista stycket ur en fil, t.ex. "tail log.txt". Detta kommando är användbart vid t.ex. diverse felsökning.
touch <filename> Skapa en önskad fil i den aktuella katalogen.

uuidgen | awk '{print tolower($0)}'

Skapa en UUID-sträng (version 4) utskrivet i små bokstäver.
whoami Skriv ut den inloggade systemanvändaren i terminalfönstret.
!! Kör det senaste kommandot.
1