[Se]   En

Skript

Alla nedanstående skript är helt gratis och finns även tillgängliga för nedladdning via mitt GitHub-konto:   https://github.com/annices

C#-skript

Namn Beskrivning Skapat Storlek
Blog System 2.2 Det här skriptet är ett databasdrivet bloggsystem baserat på ASP.NET Core och Entity Framework Core. Skriptet tillhandahåller full CRUD-funktionaliet för en adminanvändare för att kunna skapa och redigera bloggens inlägg, kategorier och kommentarer. Övriga funktioner som ingår är responsiv design med Bootstrap, sök- och filtreringsfunktion, paginering, klient- och servervalidering, lösenordsåterställning via en tokenlänk, WYSIWYG HTML-editor, etc. Mer information finns via README-länken. 2020 7,9 MB  
Identity Login System 1.0 Det här skriptet är ett inloggningssystem med stöd för tre olika adminnivåer. Skriptet baseras på C# ASP.NET Core Identity utifrån MVC-mönstret. Vidare baseras databasinteraktionen på Entity Framework Core - kod först. Övriga kodspråk som använts är HTML5, CSS3 samt JavaScript. Mer information finns tillgänglig via README-länken. 2020 1,08 MB  
REST API JWT Auth 1.0 Det här är ett litet integrationssystem byggt i C# ASP.NET Core, HTML5, CSS3, JavaScript, samt med T-SQL. Systemintegrationen baseras vidare på REST API:er med JSON web tokens för autentisering av uppdateringsförfrågningar. För övrigt stödjer skriptet en inloggningsfunktion för en adminanvändare för att kunna uppdatera adminuppgifter, samt tillhandahåller en responsiv design med formulärsvalidering. 2020 980 kB  
News 1.0 "News 1.0" är ett litet WCM-system där en adminanvändare kan posta och redigera olika nyhetsinlägg, samt uppdatera sina adminuppgifter. Vidare kan anonyma besökare läsa nyhetsinlägg som fått publiceringsstatus. Skriptet är byggt i C# ASP.NET Core, razor med HTML5, CSS3, JavaScript, samt T-SQL. Ytterligare exempel på inkluderade funktioner är lösenordskryptering (SHA256) med hash och salt, klient- och servervalidering, sökfunktion, paginering, responsiv design, etc. 2020 959 kB  
Visitor Statistics 1.0 Det här skriptet kan användas för att registrera besöksstatistik för en applikation för att kunna visa information såsom besökares IP- och värdadresser, samt besökstider, referens-URL:er, etc. Skriptet är vidare byggt i C# ASP.NET Core MVC med Entity Framework Core - databas först med T-SQL. Övriga kodspråk som använts är HTML5, CSS samt JavaScript med jQuery. Ytterligare använder sig skriptet av Ajax för förbättrade laddnignstider av postad formlärsdata. Mer info kan läsas via README-länken. 2020 2,99 MB  

PHP-skript

Namn Beskrivning Skapat Storlek
REST API JWT Auth 1.2 Det här skriptet är ett litet integrationssystem byggt i HTML5, CSS3, PHP, samt MySQL. Systemintegrationen baseras vidare på REST API:er med JSON web tokens för autentisering av uppdateringsförfrågningar. För övrigt tillhandahåller skriptet en inloggningsfunktion där en adminanvändare kan logga in och uppdatera sina adminuppgifter, samt en responsiv design med formulärsvalidering. 2020 807 MB  
Email 2.0 Det här mejlskriptet är byggt i HTML5, CSS3, samt PHP. Tillägg för denna uppgraderade version är stöd för responsiv design, samt klientsidevalidering av formulärsdata för generellt förbättrade laddningstider. Mer information finns tillgänglig via README-länken. 2019 678 kB  
News 2.0 Det här är ett litet nyhetsskript byggt i HTML5, CSS3, PHP och MySQL. Skriptet tillhandahåller bl.a. en inloggningsfunktion med fullt CRUD-stöd där en adminanvändare kan logga in och hantera nyhetsinlägg, samt uppdatera sina användaruppgifter. Övriga funktioner som inkluderas är lösenordskryptering, responsiv design, formulärsvalidering samt paginering. Skärmdumpar av gränssnitt och mer information finns tillgängligt via README-länken. 2019 998 kB